Kanbanový Systém a kontrola Tahem

KANBAN – Co je to Kanban?

Kan Ban” samo o sobě neznamená, nic víc než “vizuální karta”.

Kdo vymyslel Kanban?

Původní princip Kanbanu byl nastaven panem Taiichi Ohno v Toyota Motor Corporation v roce 1947.

Prvotním cílem bylo zvýšení produktivity a efektivity a následné zlepšení konkurence schopnosti. Používáním “Kanbanu” byla Toyota schopna řídit výrobu mnohem flexibilněji a efektivněji. Výsledkem bylo ohromující zvýšení produktivity, včetně snižování nákladů rychloobrátkových materiálových zásob, polotovarů a hotových výrobků za stejné časové období.

Jak Kanban funguje?

Je to systém pro kontrolu toku materiálu a výrobního procesu v principu “tahu”. Také nazýván jako samo-regulační kontrola plynulého běhu materiálového toku. V Kanbanu je objednávka materiálu řízena spotřebou ve výrobě a logistický proces spouští definovaná hladina dostupnosti zásob.

Smart Kanban Systém - Typický tahový systémObrázek 1: Typický tahový systém

Tradiční Kanban systém většinou používá Kanban karty, které nesou vizuální informaci v oběhu výrobního procesu. Zde kanban zprostředkovává výrobní zakázky zaslané interním nebo externím dodavatelům.

Jaké informace jsou na Kanban kartě?

Klíčové detaily objednávky jako například:
• číslo dílu a jeho popis
• počet dílů v balení
• zákazník (spotřebitel), a dodavatel (zdroj).
Kanbanová karta může navíc obsahovat další interní informace, které jsou vždy uloženy v systému.

Kanbanový Systém a kontrola Tahem 1Obrázek 2: Příklad Kanbanové karty

Velikost Kanbanové jednotky

Kanban je nejmenší balení pro jednotlivý komponent nebo výrobek. Pomocí jednoduché kalkulace je velikost kanbanu propočítána s ohledem na spotřebu, čas potřebný na znovu doplnění a požadavků na minimální materiálovou dostupnost. Kanbanová karta je uchycena na gitter boxu, paletě, malých mobilních kontejnerech, krabicích, atd.

Kanbanová smyčka nebo Kanbanový oběh

Po spotřebování posledního dílu z kanbanového kontejneru (v některých společnostech se užívá použití prvního dílu), který spouští kanbanový signál. Obvykle je to odeslání Kanbanové karty (kartový Kanban) nebo kontejneru s připojenou mapou (kontejnerový Kanban) s definovaným místem spotřebovávání (zákazník) a místem které znovu doplňuje kontejner (dodavatel). Toto vytváří nepřetržitý cyklus, kterému říkáme Kanbanová smyčka.

Smart Kanban Systém - Kanbanová smyčkaObrázek 3: Kanbanová smyčka

Kanban výrobní zakázka

Vizualizace výrobní objednávky je vytvořena prázdným kontejnerem na pracovišti nebo prostřednictvím kanbanové tabule, na které jsou požadavky roztříděny. Pokud nemáme žádný signál, znamená to že nemáme žádné požadavky k výrobě a nic nebudete vyrábět.

Kanbanový supermarket

Po doplnění požadované kanbanové jednotky, je “plný” kanbanový kontejner odeslán na místo požadované spotřeby (zákazníkovi). Prostor určený pro uskladnění kanbanových kontejnerů připravených k okamžité spotřebě nazýváme Kanbanový Supermarket.

Smart Kanban Systém - Kanbanový supermarketObrázek 4: Kanbanový supermarket s Kanbanovými kontejnery

Jaké typy kanbanů existují?

V logice “Tahově” řízeného logistického toku jsou nejčastěji využívány tyto Kanbanové typy:
• Dodavatelský Kanban anebo externí Kanban
• Transportní Kanban anebo přeposílací Kanban
• Výrobní Kanban anebo Kanban pro výrobní prostředí
• Kanban hotových výrobků anebo Kanban zákaznických dodávek
• Kanban pro doplňování distribučních center

Kanbanový Systém a kontrola Tahem 2Obrázek 5: typy Kanbanů

Přednosti Kanbanu

Kanban systém a jeho hlavní přednosti:
• předcházení nadvýroby a omezení skladových zásob
• vyšší dostupnost materiálu
• zkrácení dodacích lhůt a zvýšení spolehlivosti dodávek
• zefektivnění časů ve výrobním cyklu
• zjednodušení plánovaní a kontroly procesů
• zvýšení produktivity v administrativě nákupu, zákaznického servisu, plánování a řízení výrobních zakázek
• zvýšení obrátkovosti zásob
• optimalizované využití skladových prostor

Typický příklad Kanbanu z našeho denního života

Excelentním příkladem Kanbanu s denním využitím je “lednice”. Uskladňujeme zde potraviny, které spotřebováváme pravidelně (např. máslo) a potom také ty které využíváme nepravidelně a krátkodobě (např. maso).
Počet kostek másla v lednici je závislé na spotřebovávání naší rodinou, jak často chodíme nakupovat a také jak veliké balení másla vybíráme.
Toto odpovídá klasickému Kanbanovému vzorci:

Kanbanový Systém a kontrola Tahem 3Pokud budeme předpokládat že chcete mít v lednici k dispozici vždy tři kostky másla a ve chvíli kdy se jedna kostka spotřebuje vlastně vytváříte podnět pro doplnění (např. nová poznámka na nákupní seznam).
V takovémto případě přesně využíváte Kanbanového principu, aniž by jste tušili, že tato logika má vlastní definici a název. Dalšími příklady z denního používání může být doplňování toaletního papíru nebo domácí lékárničky, Zásobování nemocnic a nebo příprava jídla pro výdej v restauracích McDonalds.

Řešení

e-Kanban systém IKS

Inovativní webové řešení eKANBAN pro neustálou optimalizaci vašich systémů Kanban!

Získejte 30 denní test zdarma!