Kanban proces pro snadné řízení

Zpravidla se rostoucí kanban proces stává nepřehledným, matoucím a velice náročným na řízení, pokud nemáte vhodné nástroje pro správu vašich kanbanových dat.

Proto má náš Kanban Systém tři hlavní moduly, které procesy průběžně monitorují, abychom si je mohli optimalizovat a přizpůsobovat:

Systém včasného varování => umožňuje včasnou detekci možných nedostatků materiálu a pomáhá k zajištění plynulé dostupnosti.

Analyzer => umožňuje výběrovou a nepřetržitou analýzu pro optimalizaci kanbanového systému.

manažer požadavků => umožňuje snadné a rychlé překalkulování  kanbanových hladin pro mnoho kanbanových smyček současně.

Systém včasného varování:

V manuálním kanbanovém systému si často všimnete nedostatku právě ve chvíli, kdy se odebírá poslední kus z posledního dostupného kanbanového obalu => Ale to už je příliš pozdě!
Pokud máte objem zásob snížen na minimum, tak se toto riziko chybějících dílů a hrozící materiálový nedostatek, který může zastavit výrobu se výrazně zvyšuje!

Display-with-Web-Portal-2

Systém včasného varování umožňuje díky svému souhrnnému přehledu jednoduše řídit a rychle rozpoznat krizové kanbanové smyčky. Jsou to takové kanbanové okruhy, které mohou brzy dosáhnout kritické úrovně nebo již dosáhli hraniční úrovně obnovitelné dostupnosti.

Správci kanbanu nebo nákupčí mohou s předstihem reagovat na hrozící nedostatek materiálu a vyhnout se tak problémům s chybějícími díly.

Toto jsou výhody funkce Smart Kanban Systému a řízení s modulem včasného varování:

 • Jednoduché a názorné zobrazení vybraných položek
 • Rychlé odhalení potenciálních nedostatků materiálu
 • Kontrola a odhalování opožděných kanbanových dodání
 • Včasné reagování na změny potřeb a priorit
 • Poskytování užitečných informací pro dodavatele 100% ONLINE (prostřednictvím přístupu do Kanbanového webového portálu)

Kanban Analyzer:

V klasickém ručním kanbanovém systému jsou parametry kanbanů (množství poptávky, dodací lhůta, bezpečnostní faktor, kontejnerové množství) definovány jen jednou na začátku při zahájení. Ověřování zda  toto nastavení stále odpovídá aktuálním spotřebám a jestli je kanbanová hladina správná. Přepočítávání kanbanových hladin znamená v mnoha případech hodně úsilí se sběrem potřebných informací.

Display with Analyzer 4

Špatné nastavení úrovní kanbanových hladin může mít tyto závažné důsledky:

 • Úroveň kanbanových zásob je příliš nízká: riziko (trvale) chybějících dílů nebo materiálu
 • Úroveň kanbanových zásob je příliš vysoká: vysoká hodnota v zásobách a tudíž prostor pro optimalizaci

Kanban analyzer poskytuje celou řadu pře-definovaných přehledů a monitoruje klíčové ukazatele výkonnosti pro neustálou optimalizaci systému (s minimálním časovým úsilím).

Smart Kanban Systém modulem analyzeru zlepší řízení těchto aktivit:

 • Aktuální a historická zásoba a vývoj jejího zůstatku
 • Všechny naměřené časy (kanbanových transakcí) jako jsou dodací lhůty, čekací doby, atd.
 • Rozsahy zásob a jejich úroveň rozpracovanosti
 • Obrátkovost zásob
 • Spolehlivost a přesnost dodávek
 • Kontrolní mechanismy pro řízení výroby a disciplíny externích dodavatelů
 • Aktuální nastavení kanbanových dat
 • a mnoho dalšího …

Jaké výhody v řízení přinese Smart Kanban Systém vám:

 • Zajištění materiálové dostupnosti (100%)
 • Průběžná optimalizace úrovně zásob
 • Sledování dodacích lhůt a úroveň servisu externích dodavatelů
 • Optimalizace velikosti Kanbanových obalů
 • Jednoduchá a snadná kontrola Kanbanového systému (interní a externí procesů)
 • Zpracované analýzy (s mnoha grafy a reporty)

Smart Kanban Manažer požadavků:

V běžném způsobu zákaznického objednávání dochází k výkyvům, které je velice náročné na pružnou reakci. Někdy je nutné krátkodobě upravit počet kanbanů v okruhu abychom mohli včas zareagovat na nově vzniklou situaci.

Se zvyšujícím množstvím kanbanových smyček a počtem kanbanových boxů je velice náročné udržet kanban proces funkční. Přesnost manuálního kanbanového systému stává velmi komplikovaná na řízení, uhlídání disciplíny a v některých případech se nedá vůbec použit.
Display-with-Demand-Manager

Manažer požadavků nabízí tyto výhody:

Manažer požadavků umožňuje rychlé přepočítání velkého množství kanbanových smyček. Tento modul udělá i mnoho dalších změn, jako je i následné automatické upravení množství kanbanů včetně aktualizace informací na kanbanových kartách.

S Manažerem požadavků se dá zlepšit řízení těchto situací:

 • prověřování dostatečnosti proti nově přijatým požadavků (například na základě nově evidovaných objednávek)
 • přepočítání hladin na základě historických záznamů realizovaných kanbanů (vypočítané ve Smart Kanbanu)
 • nebo i kombinace nově očekávaných požadavků a historicky realizovaných kanbanů