Kanban pro dodavatelsko – odběratelské procesy

Kanban Webový-portál umožňuje okamžitý náhled na skutečnou situaci a to pro všechny uživatele, externí zákazníky, dodavatele anebo i vnitropodnikové kolegy.

Vizualizace materiálového toku v reálném čase podporuje využívání všech zdrojů naprosto efektivně a ohleduplně k životnímu prostředí!

Náš elektronický Kanban systém IKS nabízí následující možnosti jak vizuálně přenést veškeré informace k vašim dodavatelům:

 • Klasicky jako přílohu emailu obsahující kopii karty nebo souhrnný report, viz obrázek 1
 • Pomocí on-line přístupu do Kanbanu, viz obrázek 2
 •  Anebo formou přímé datové integrace

Supplier Kanban via fax and emailObrázek 1: Způsob spojení přes e-mail

Přístup pro vaše externí dodavatele na IKS webový portál umožňuje on-line náhled na aktuálním situaci včetně všech potřebných detailů. Elektronický kanbanový přehled poskytuje dynamicky aktualizované priority a urgence pro expedici požadované objednávky přesně dle potřeb zákazníka. Což umožňuje rychlé a levné realizování  moderních konceptů, jako je třeba tahové řízení zásob dodavatelem nebo konsignačních skladů.

Supplier Kanban via Web-Portal

Obrázek 2: Kanban spojení je k dispozici prostřednictvím on-line internetovém portálu

V případě, že chcete realizovat tahový koncept u vašeho zákazníka, tak se musí vytvořit kalkulovaná zásoba (supermarket, sklad, konsignace, regál…) v místě spotřeby zákazníkem, ze které se požadované položky v potřebném množství spotřebovávají. Jestliže se tato zásoba  vyprázdní, zákaznický klient odešle informací dodavateli o spotřebě, tak aby se kanbanový supermarket zase doplnil do požadované úrovně.

Customer-Kanban

Obrázek 3: Způsob propojení se zákazníky

Běžné využití zákaznického kanbanového systému je dodávka tzv. C- dílů (malo-obrátkové nebo spojovací a spotřební materiál). V tomto případě, dodavatel nabízí doplňování supermarketových zásob formou zákaznické služby .

Jediné co je nezbytné na straně zákazníka zajistit způsob předání informaci o spotřebě (například pomocí klasické čtečky čárových kódů, která spouští velmi jednoduchý a transparentní postup pro doplňování).

Shrnutí výhod IKS systému:

 • Vizualizace skutečnosti v reálném čase, už žádné zpoždění!
 • Vizualizace obalů čekajících na své doplnění
 • Volitelný tisk karet na straně dodavatele
 • Volitelné nastavení pravidel pro způsob skenování karet (např. v transportu dodavatelem)
 • Umožňuje zadávání krátkých poznámek ze strany dodavatele (lot, exspirace)
 • dynamická vizualizace aktuálních priorit doplňování pro online plánování
 • Systém včasného varování o hrozícím nedostatku materiálu
 • Rozsáhlé množství reportů pro uživatele i administrátory
 • Snadná správa nových dodavatelů a uživatelů
 • a mnoho dalšího …